תאריכי סדנאות קרובות

סדנת ערב 23.11.20, 17:00-18:00

סדנת ערב 25.11.20, 17:00-18:00

סדנת בוקר 29.11.20, 11:00-12:00

סדנת בוקר 03.12.20, 11:00-12:00

לקביעת שיחת ניווט קריירה מס׳ 1
בזמן שנוח לך