top of page
New Zealand - 2018.JPG

מתנה 4: סקר חופש

כדי להוביל תהליך אפקטיבי להגדלת חופש, עלינו להתחיל במדידה של רמת החופש שלנו.
סקר החופש נועד להעריך את רמת החופש האישי שלך ולזהות אזורים שבהם ניתן להגדיל את דרגות החופש בחייך התשובות נשלחות ישירות לאימייל ומנותחות סטטיסטית בצורה אנונימית.

כדי לנתח את התוצאות יחד ולהתאמן על הגדלת החופש בחייך, אפשר לפנות אליי בווטסאפ 054-9222664 או באתר: www.oribaron.com

הקישור לשאלון כאן.

התשובות לסקר תישלחנה לאימייל שתציינ.י בסקר. אם לא קיבלת את התשובות, כדאי לבדוק את תיקיות הספאם או העדכונים. 

bottom of page